سفارش تبلیغ
صبا

چرا نباید هرگز به کودکان اجازه نشستن روی پله برقی را بدهید؟ + فی

با دیدن این فیلم متقاعد خواهید شد که هرگز نباید در هنگام استفاده از پله برقی به کودکانتان اجازه نشستن روی آن را بدهید.

 

لینک خبر